FASHIONPLAY #8 Fashionshop WORKSHOP: Year 2051 – Konstfack FASHION AND AGEING
Vertical Smart Slide 1
FASHION INTERVENTION
Posted 124 days ago

During the last year we have been creating FASHION INTERVENTION. A series of talks and events exploring fashion through five perspectives. With the help of established international and swedish fashion designers, artists and researchers we will…

FASHION INTERVENTION
Hello!
Posted 335 days ago
Autumn will come!
Posted 459 days ago

Fashionplay presenterar stolt vår nya medarbetare Sofie Rykowski! Sofie kommer att verka som curator fr.o.m. hösten 2013. Hon har en spännande bakgrund inom juridiken och avlade nyligen sin kandidatexamen i Textil på Konstfack. Vi älskar hennes brokiga bakgrund och intresse för modets tvärvetenskapliga potential. En lysande fashionplayer som vi välkomnar in i familjen!

Brokig: ngt. som består av flera sinsemellan olikartade element, (mång)skiftande.
Jag har alltid gillat…

We are going to CoCa…
Posted 544 days ago

Fashionplay are going to Centre of Contemporary Art in Torun, Poland in May 17.
We are invited to talk about fashion curating together with Kaat Debo- director of MoMU – Fashion Museum, Antwerp. We are…

We are going to CoCa in Torun, Poland